દ્વાર રાખ્યાં છે.

સમયના ઘાવ હિસ્સેદાર રાખ્યા છે,

અમે આ શ્વાસને નાદાર રાખ્યા છે.

 

પળેપળ સાવ ખાલી થાઉં છું તેથી,

સતત ભીતરને ભરવા દ્વાર રાખ્યાં છે.

 

ઉખેડી નાંખી સઘળાં બંધનો આજે,

બધા સંબંધ બારોબાર રાખ્યા છે.

 

વિચારો જયાં અગન આપી ડરાવે, ત્યાં–

વરસતાં વાદળો બે–ચાર રાખ્યાં છે.

 

કબૂતર, કીડી કે હાથી…બધું સરખું…!

ખુદાએ જીવ ક્યાં સાકાર રાખ્યા છે ?

(લગાગાગા લગાગાગા લગાગાગા)

સુનીલ શાહ

 

 

Advertisements

9 responses

 1. સુરેશ જાની | Reply

  બધા જ શેર લાજવાબ છે. પણ નીચેના બે બહુ જ ગમ્યા –

  પળેપળ સાવ ખાલી થાઉં છું તેથી,
  સતત ભીતરને ભરવા દ્વાર રાખ્યાં છે.

  કબૂતર, કીડી કે હાથી…બધું સરખું…!
  ખુદાએ જીવ ક્યાં સાકાર રાખ્યા છે ?

  ખાલી થવાની વાત ગમી. જીવને ક્યાં આકાર હોય છે?

  તારી ગઝલો દીન બ દીન ઉંડાણવાળી થતી જાય છે.
  અભીનંદન .

 2. વિચારો જયાં અગન આપી ડરાવે, ત્યાં–

  વરસતાં વાદળો બે–ચાર રાખ્યાં છે.

  ખુબ જ સરસ રચના

 3. બહું જ સરસ રચના છે…મન ને ગમી જાય તેવી છે.

  http://manzarukho.blogspot.com/

 4. ગમી જાય તેવી ગઝલ.
  મત્લાનો શેર
  સમયના ઘાવ હિસ્સેદાર રાખ્યા છે,
  અમે આ શ્વાસને નાદાર રાખ્યા છે.
  સુંદર
  ઉખેડી નાંખી સઘળાં બંધનો આજે,
  બધા સંબંધ બારોબાર રાખ્યા છે.
  કબૂતર, કીડી કે હાથી…બધું સરખું…!
  ખુદાએ જીવ ક્યાં સાકાર રાખ્યા છે ?
  વધુ સુંદર
  આજે જ્યારે…
  જોડણીના જે અંધાધુંધ-
  નીયમ કરી રાખ્યા છે!
  તેમાંથી ઉગરવાનાં પ્રયોગો
  વધુ આકારા કરી રાખ્યા છે!
  ત્યાર આવી સરળતા ગમી

 5. ખૂબ જ સુંદર ગઝલ થઈ છે… મજા આવી.

 6. ખૂબ જ સુંદર ગઝલ.. બધાં જ શેર ગમ્યા..

 7. સુંદર ગઝલ, સુનીલભાઈ… મોટાભાગના શેર સુંદર થયા છે… બીજા શેરમાં થોડી તકલીફ લાગી… દ્વાર સાથે ‘ખુલ્લા’ શબ્દ ન આવે તો શેર પૂરો ઊઘડતો ન હોવાનું જણાય છે…

 8. સરસ! ગઝલ તો માણી હતી પણ કમેન્ટ આપવાની રહી ગઈ હતી. આ શેર ખૂબ સરસ થયા છેઃ

  સમયના ઘાવ હિસ્સેદાર રાખ્યા છે,
  અમે આ શ્વાસને નાદાર રાખ્યા છે.

  ઉખેડી નાંખી સઘળાં બંધનો આજે,
  બધા સંબંધ બારોબાર રાખ્યા છે.

  કબૂતર, કીડી કે હાથી…બધું સરખું…!
  ખુદાએ જીવ ક્યાં સાકાર રાખ્યા છે?

 9. કબૂતર, કીડી કે હાથી…બધું સરખું…!
  ખુદાએ જીવ ક્યાં સાકાર રાખ્યા છે ?

  પરંપરાગત,સરળ અને લોકભોગ્ય ગઝલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: