Monthly Archives: એપ્રિલ, 2008

હોય છે

ક્યાં બધે મનથી હસાતું હોય છે ?

હાસ્ય અમથુંયે લવાતું હોય છે ! 

 

આંખ ભીની થાય, કે ના થાય, પણ–

વેદનાથી મન ઘવાતું હોય છે.

 

આગને પેટાવવી તો છે સરળ,

પણ પછી ખુદને દઝાતું હોય છે.

 

સેજ સોનાની ભલે હો પિંજરે,

રોજ પંખી ત્યાં ઘવાતું હોય છે.

 

રાતભર પડખાં ઘસી નાંખો પછી,

યાદનું ધુમ્મસ છવાતું હોય છે.

 

સુનીલ શાહ 

 

Advertisements

જોવું પડે

આમ પણ ને તેમ પણ જોવું પડે
જીદમાં નહિતર ઘણું ખોવું પડે ! 

બિંબ જોયું આયનામાં,તેથી શું ?
આયનાની બ્હાર પણ હોવું પડે ! 

આમ તો સારૂં છે ઉંચે ઉડવું-પણ
તૂટે ઈચ્છાદોર,તો રોવું પડે  ! 

છે શરત મુસ્કાનની બસ એટલી
પારકાનાં આંસુને લ્હોવું પડે !

સુનીલ શાહ