Monthly Archives: એપ્રિલ, 2010

કલમ ઉપાડી છે..

આંખ ઊંડી ને ખાલી પેટ લઈ ગુજારી છે,
મેંય પથ્થરો માફક જિંદગી ઉપાડી છે.

રાત જ્યાં વીતે છે એ ફૂટપાથ સાક્ષી છે,
આભ ને ધરા વચ્ચે કેટલી ઉદાસી છે !

રોજ પથ્થરોમાં મેં શોધ આદરી તારી,
શી ખબર કે તેં ઈશ્વર, જાત ક્યાં છુપાવી છે !

હું ઉછાળું સિક્કો ને રોજ ઝીલી લે છે તું,
ભાગ્ય એટલે મારું જાણવાનું બાકી છે.

શબ્દ જેણે દીધો છે, એ જ શ્લોક પણ દેશે,
માત્ર એ જ શ્રદ્ધાથી મેં કલમ ઉપાડી છે.

સુનીલ શાહ

Advertisements

પાછું જોઈએ

હું ક્યાં કહું છું મોટું જોઈએ,
ઘર લાગણીથી ભીનું જોઈએ.

ભીતર છું હું, હું એ જ બ્હાર છું,
ના મારે કોઈ મ્હોરું જોઈએ.

જોવું હશે જો ભીંતપાર તો,
થોડું ઘણું બાકોરું જોઈએ.

ભીતરની શ્રદ્ધાને પૂછે છે કોણ?
મંદિર અહીં બસ મોટું જોઈએ !

એ માત્ર આંખોનું મિલન હતું,
કોઈએ આગળ વધવું જોઈએ.

લે, આખેઆખું શ્હેર આપી દઉં,
બસ, ગામ મારું પાછું જોઈએ.

સુનીલ શાહ