Monthly Archives: નવેમ્બર, 2010

એ સારું લાગે ?

 

સાવ ઊંધી રીત અપનાવ્યા કરે, એ સારું લાગે ?
સ્વપ્ન ખુલ્લી આંખથી જોયા કરે, એ સારું લાગે ?

મૂળથી જે ટોચના રસ્તે કદમ માંડી શકે છે,
એ જ; સીધા માર્ગ પર થાક્યા કરે, એ સારું લાગે ?

ટોચ પરથી ખીણને જોયા પછી પસ્તાય છે જે,
આભની એ રોજની ઈર્ષ્યા કરે, એ સારું લાગે ?

જ્યાં જગત આખ્ખું વિરોધી નીકળે છે આપણું; ત્યાં,
પ્રેમની બાની સતત બોલ્યા કરે, એ સારું લાગે ?!

તું પવન છે, તો પવનની જેમ વાંકો ચાલને યાર !
રોજ પાલવને સતત વળગ્યા કરે, એ સારું લાગે ?

સુનીલ શાહ

Advertisements