પાંખોની દોસ્તી રાખી છે

Web Photo

માયા ક્યાં ઓછી રાખી છે ?
પાંખોની દોસ્તી રાખી છે.

આંસુ કઈ રીતે આવ્યા, કહું ?
ઈચ્છાઓ પકડી રાખી છે.

સુંવાળો છે રસ્તો તેથી,
ચપ્પલમાં ખીલી રાખી છે.

સઘળી પીડા થેલીમાં લઈ,
ભીંતે લટકાવી રાખી છે.

એને કોઈ તો સમજાવો,
ટહુકાથી દૂરી રાખી છે..!

નિષ્ફળતા સામે આવી પણ,
મેં ગતિ ક્યાં ધીમી રાખી છે ?

સુનીલ શાહ

Advertisements

10 responses

 1. સઘળી પીડા થેલીમાં લઈ,
  ભીંતે લટકાવી રાખી છે.

  વાહ, સુંદર ગઝલ .. વળી છેલ્લા શેરમાં વ્યક્ત થતી ખુમારી સ્પર્શે તેવી છે.

 2. સરસ ગઝલ,સુનીલભાઈ…
  સુંવાળા રસ્તાના ભયસ્થાનોથી સ્વયંને સજાગ- ચૌકન્ના- રાખવા ચપ્પલમાં ખીલી રાખી, એની ચૂભનથી સતર્કતા જાળવવાની વાતનું નવું કલ્પન ગમ્યું મિત્ર!
  -અભિનંદન.

 3. સરસ ગઝલ

  માયા ક્યાં ઓછી રાખી છે ?
  પાંખોની દોસ્તી રાખી છે.
  નિષ્ફળતા સામે આવી પણ,
  મેં ગતિ ક્યાં ધીમી રાખી છે ?
  વાહ,

 4. સઘળી પીડા થેલીમાં લઈ,
  ભીંતે લટકાવી રાખી છે.
  These lines are really beautiful, expressed in an exclusice manner.

 5. સુંવાળો છે રસ્તો તેથી,
  ચપ્પલમાં ખીલી રાખી છે.

  સઘળી પીડા થેલીમાં લઈ,
  ભીંતે લટકાવી રાખી છે.

  નિષ્ફળતા સામે આવી પણ,
  મેં ગતિ ક્યાં ધીમી રાખી છે ?

  Nice Sher !!!

 6. સઈદ મન્સૂરી | Reply

  સુંવાળો છે રસ્તો તેથી,
  ચપ્પલમાં ખીલી રાખી છે.

  સઘળી પીડા થેલીમાં લઈ,
  ભીંતે લટકાવી રાખી છે.

  નિષ્ફળતા સામે આવી પણ,
  મેં ગતિ ક્યાં ધીમી રાખી છે ?

  વાહ સુનીલભાઈ ઉપર ના ત્રણ શેર ખુબ સરસ જીંદગી માં નિષ્ફળતા તો આવે પરંતુ ગતિ ધીમી રાખી ના શકાય ખરેખર તમારી ખુમારી ને સલામ

 7. મજાના શેર.

  સુંવાળો છે રસ્તો તેથી,
  ચપ્પલમાં ખીલી રાખી છે.

  સઘળી પીડા થેલીમાં લઈ,
  ભીંતે લટકાવી રાખી છે.

  નિષ્ફળતા સામે આવી પણ,
  મેં ગતિ ક્યાં ધીમી રાખી છે?

  વિશેષ ગમ્યા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: