દુનિયા હતી

Web Photo

દ્વારની નોખી જ ત્યાં ગણના હતી,
પગરવોની પણ અજબ દુનિયા હતી…!

ચીસ ને ચિત્કાર સહુ કોઠે પડ્યાં,
કાન માટે ક્યાં નવી ઘટના હતી ?

ચાલ…એવું મેં ચરણને ના કહ્યું,
ચાલવાની વાતે ક્યાં શંકા હતી ?

ભીતરી એ આક્રમણ સમજાયું ના,
જળ વચાળે તૂટતી નૌકા હતી.

એટલું ઝીલ્યું, ઝિલાયું જેટલું,
મારા ખોબાનીય એક સીમા હતી.

સ્હેજ મોડું થઈ ગયું ઘર પહોંચતા,
વાટ જોતી જાગતી રહી, ‘મા’ હતી..!

સુનીલ શાહ

Advertisements

13 responses

 1. સુંદર ગઝલ… ખોબાવાળો શેર હાંસિલે-ગઝલ…

 2. વાહ સુનિલભાઇ સરસ ગઝલ..

 3. દિલીપ મોદી | Reply

  પ્રસ્તુત ગઝલ સમગ્રપણે હૃદયસ્પર્શી બની છે…બીજો અને પાંચમો શે’ર ઉત્તમ લાગ્યો. ગઝલ માણવાની ખરેખર મજા આવી. ધન્યવાદ !

 4. મઝાની હ્રુદયસ્પર્શી રચનામા આ શેર
  ચીસ ને ચિત્કાર સહુ કોઠે પડ્યાં,
  કાન માટે ક્યાં નવી ઘટના હતી ?
  વધુ ગમ્યો

 5. nice, continue

 6. A nice gazal.

 7. વાહ ,”વાટ જોતી ..જાગતી એ “માં” હતી.

 8. બહુ જ સરસ રચના.આ શેર તો ખુબજ ચોટદાર !!!

  એટલું ઝીલ્યું, ઝિલાયું જેટલું,
  મારા ખોબાનીય એક સીમા હતી.

  સ્હેજ મોડું થઈ ગયું ઘર પહોંચતા,
  વાટ જોતી જાગતી રહી, ‘મા’ હતી..!

 9. ચીસ ને ચિત્કાર સહુ કોઠે પડ્યાં,
  કાન માટે ક્યાં નવી ઘટના હતી ?

  એટલું ઝીલ્યું, ઝિલાયું જેટલું,
  મારા ખોબાનીય એક સીમા હતી.
  વાહ .. ક્યા બાત

 10. એટલું ઝીલ્યું, ઝિલાયું જેટલું,
  મારા ખોબાનીય એક સીમા હતી.

  સ્હેજ મોડું થઈ ગયું ઘર પહોંચતા,
  વાટ જોતી જાગતી રહી, ‘મા’ હતી..!

  ક્યા..બાત હૈ…. બહોત અચ્છે….

 11. એટલું ઝીલ્યું, ઝિલાયું જેટલું,
  મારા ખોબાનીય એક સીમા હતી.

  sundar gazal…

 12. સ્હેજ મોડું થઈ ગયું ઘર પહોંચતા,
  વાટ જોતી જાગતી રહી, ‘મા’ હતી..!
  khub saras gazal, sunilbhai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: