Monthly Archives: જાન્યુઆરી, 2013

માણસ

sss

મળશે, માણસ ઓછા મળશે,
માણસ યાને, ભ્રમણા મળશે.

એકલ-દોકલ, ચોરે ચૌટે,
માણસ નામે પુતળા મળશે.

ઉઘડે તો ઉઘાડી જો જો
માણસ સહુ અધખુલ્લા મળશે.

ટોળે વળશે હરખાતા,પણ
ખપ ટાણે કચવાતા મળશે

ઉગતા-ઢળતા સૂરજ સાખે,
માણસ કૈં આથમતા મળશે.

રંગો તો પણ રંગાશે નહીં
કાયમ કાળા-ધોળાં મળશે

દોરા-ધાગા ,ટીલા-ટપકાં
માણસ ત્યાં અટવાતા મળશે.

પંખી, ટહુકા, ઝરણાં – નિર્મળ,
માણસ ક્યારે એવા મળશે ?

ઈશ્વર, તું ઉત્તર દેને ભઇ !
માણસ થઇ, માણસ ક્યાં મળશે ?
સુનીલ શાહ

Advertisements