બૂમ ના પાડો

બધું બગડી ગયાની બૂમ ના પાડો,
તમે ખુદને સુધારીને તો દેખાડો..!

તમે પડનારની ચિંતા કરો છો પણ,
કદી ત્યાં હાથ દીધો છે જરા આડો ?

પછી ત્યાં પ્રેમની આશા શું રાખો છો ?
ચણી છે ખુદના ભાઈ વચ્ચે જ્યાં વાડો.

ભલે નફરતની કોદાળી ચલાવે એ,
ભરી લો પ્રેમની માટીથી એ ખાડો.

કરો નહિ રોજ નિષ્ફળતા વિશે ચિંતા,
ઊગે છે રોજ આખ્ખોયે નવો દા’ડો.

સુનીલ શાહ

Advertisements

7 responses

 1. બધું બગડી ગયાની બૂમ ના પાડો,
  તમે ખુદને સુધારીને તો દેખાડો..!
  સુંદર
  તમામ ધમ ઉપદેશકોની કાયમી ફરિયાદ સાધકો માટે હોય છે કે અમે જે કહીએ તે તમે પચાવતાં નથી. શ્રોતાઓ પણ … જેને અનુસરીને લાખો લોકોએ આ જીવનનું તો ખરું જ પણ ભવોભવનું સુધારી લીધું છે ! …. પોતાની ખુદની એવી ઇચ્છા નથી છતાં આ થઈ જાય છે

 2. તમે પડનારની ચિંતા કરો છો પણ,
  કદી ત્યાં હાથ દીધો છે જરા આડો ?

  પછી ત્યાં પ્રેમની આશા શું રાખો છો ?
  ચણી છે ખુદના ભાઈ વચ્ચે જ્યાં વાડો.

  ભલે નફરતની કોદાળી ચલાવે એ,
  ભરી લો પ્રેમની માટીથી એ ખાડો.

  કરો નહિ રોજ નિષ્ફળતા વિશે ચિંતા,
  ઊગે છે રોજ આખ્ખોયે નવો દા’ડો.
  ઘણી સરસ ગઝલ,મઝા આવી,
  આજ રીતે લખતા રહેશો

 3. Very nice Gazal! Enjoyed all shers of your gazal!!
  Sudhir Patel.

 4. દિલીપ મોદી | Reply

  રોજિંંદા જીવનની વાત છે, ફિલસૂફી છે. સરળ અને સહજ શૈલીમાં આલેખાયેલી સુંદર ગઝલ ખરેખર ગમી જાય તેવી છે…ધન્યવાદ !

 5. સરસ અભિવ્યક્તિ

 6. તમે પડનારની ચિંતા કરો છો પણ,
  કદી ત્યાં હાથ દીધો છે જરા આડો ?
  સરસ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: