વાતમાં ને વાતમાં…

બસ અમે તો ત્યાં જ ઊભા રહી ગયા આઘાતમાં,
ચાલ ચાલીને ગયા એ વાતમાં ને વાતમાં..!

ત્યાં વળી સંવેદનાની શી અપેક્ષા રાખવી ?
જ્યાં તમે જીવી રહ્યા છો પથ્થરીયા જાતમાં.

આખું જીવન તો તમે કેવી નિરાંતે ગાળ્યું છે,
તોપ ક્યાંથી ફૂટવાની કહો, હવે એક રાતમા..!

હાસ્ય કોઈના મુખે જોઈ તમે સુખ ધારો નહિ,
છે ઘણાં એવા, જે આંસુ સારે છે એકાંતમાં.

વૃક્ષ તો ઝીલ્યા કરે છે રોજ તડકા, વાંસા પર
ઈશ્વરે બસ એટલે ટહુકા દીધા સોગાતમાં.

સુનીલ શાહ

Advertisements

8 responses

 1. Sundar Gazal!
  Sudhir Patel.

 2. આખું જીવન તો તમે કેવી નિરાંતે ગાળ્યું છે,
  તોપ ક્યાંથી ફૂટવાની કહો, હવે એક રાતમા..!

  બહુ મસ્ત, અદભુત, કલ્પના સુંદર કરી આપે……

 3. અશોક જાની 'આનંદ' | Reply

  વૃક્ષ તો ઝીલ્યા કરે છે રોજ તડકા, વાંસા પર
  ઈશ્વરે બસ એટલે ટહુકા દીધા સોગાતમાં…ખુબ સુંદર, જોકે ત્રીજા શે’રમાં બે મિસરાનું સાયુજ્ય ના વરતાયું અને મારા હિસાબે એકાંત કાફિયો નાચાલે

 4. સરસ ગઝલનો મત્લા

  બસ અમે તો ત્યાં જ ઊભા રહી ગયા આઘાતમાં,
  ચાલ ચાલીને ગયા એ વાતમાં ને વાતમાં..!

  વાહ યાદ આવી
  વાત છે, વણસી શકે છે વાતમાં ને વાતમાં
  પાછલાં કિસ્સા ઉખડશે ખારમાં ને ખારમાં

  આખું જીવન તો તમે કેવી નિરાંતે ગાળ્યું છે,
  તોપ ક્યાંથી ફૂટવાની કહો, હવે એક રાતમા..!

  તો ગુંજે ગીત અમારા સંજુ વાળાનું

  વાતમાં ને વાતના વળાંક પર
  અણધાર્યા ઊખળતા આવે કાંઈ….
  એક એક સણસણતી ઘટનાના થર
  વાતમાં ને વાતના વળાંક પર….

  વૃક્ષ તો ઝીલ્યા કરે છે રોજ તડકા, વાંસા પર
  ઈશ્વરે બસ એટલે ટહુકા દીધા સોગાતમાં.

  સુંદર મક્તામાં

  વાતમાં ને વાતમાં વાત ભૂલાઇ ગઈ ..
  વાત યાદ કરતાં જાત ભૂલાઇ ગઈ.

 5. દિલીપ મોદી | Reply

  વાતમાં ને વાતમાં તમે સ-રસ વાત કહી દીધી ગઝલમાં…ધન્યવાદ !

 6. સાદ્યંત સુંદર ગઝલ. મક્તા એકદમ ફક્કડ..

 7. સુંદર ગઝલ

 8. હાસ્ય કોઈના મુખે જોઈ તમે સુખ ધારો નહિ,
  છે ઘણાં એવા, જે આંસુ સારે છે એકાંતમાં.
  સુંદર ગઝલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: